Desimaalierottimen vaihtaminen

Joskus Excel ei hyväksy käyttämääsi dataa, ja antaa virheen laskutoimituksista. Tämä voi johtua desimaalipisteestä. Englanninkielisessä Excelissä desimaalierottimena toimii ”.” (piste), kun taas suomenkielisessä se on yleensä ”,” (pilkku). Välttääksesi yhteensopimattomuuksia datan kanssa, voi tämän onneksi vaihtaa.

  1. Avaa tiedosto-valikko (file) ja valitse sieltä asetukset (settings). Valitse sitten lisäasetukset (advanced) vasemmalla olevasta valikosta.
  2. Poista rasti ruudusta ”käytä järjestelmän erottajia” (use system separators), ja vaihda ”desimaali erottaja” (decimal separator) samaksi merkiksi, kun datassasi on.                        Excel Kuva_photoshopped
  3. Rastista jälleen ”käytä järjestelmän erottajia” (use system separators) -ruutu ja sulje asetukset.