Funktiot

Funktiot helpottavat tiedon käsittelyä, sillä niillä voidaan laskea tietty laskutoimitus määritetyllä alueella.

1. Valitse Excelistä se solu, jolla haluat laskutoimituksen lopputuloksen näkyvän.

2. Aloita lisäämällä soluun ”=” -merkki.

3. Kirjoita haluamasi komento ”=” – merkin perään, ja komennon jälkeen ”(” -merkki.

Hyödyllisiä komentoja ovat:

Komento Command Kuvaus
Summa Sum Laskee yhteen määritetyn alueen arvot
Keskiarvo Average Laskee määritetyn alueen keskiarvon
Mediaani Median Laskee alueen keskimmäisen arvon suuruus järjestyksessä
Moodi Mode Etsii alueella eniten toistuvan arvon
Erotuslaskun voit laskea helposti kirjoittamalla aluksi ”=”- merkin,  ja ”-” -merkin jokaisen koordinaatin väliin
Kertolaskun tai jakolaskun voi laskea samalla tavalla, korvaamalla ”-” -merkin ”*”- merkillä tai ”/”-merkillä

4. Sulkeiden sisään tulee kirjoittaa laskenta alue tai alueet. Esimerkiksi:

A:A Kaikki rivit sarakkeessa A
A:C Kaikki rivit sarakkeesta A sarakkeeseen C
A1;A6;B3 Rivit 1 ja 6 sarakkeessa A ja rivi 3 sarakkeessa B
A:A;C:C Kaikki rivit sarakkeissa A ja C

5. Alue määritetään koordinaateilla muodossa (Sarake)(rivi).

6. Paina lopuksi enteriä.