Pilvitallennus

Mikä on on pilvipalvelu?

Netissä oleva palvelu jossa voi luoda, ladata ja muokata tiedostoja sekä jakaa niitä muiden pilvipalvelun käyttäjien kanssa. Tiedostot tallentuvat reaaliajassa omaan pilvipalveluun, eikä tiedostoja tarvitse tallentaa erikseen. Pääset tiedostoihin käsiksi kaikilta laitteilta kirjautumalla sisään palveluun. Pilvipalvelut ovat hyödyllisiä koulutöissä, sillä voit luoda tiedostoja, joita pääset käyttämään kaikilla laitteilla missä ikinä oletkin kirjautumalla vain sisään. Pilvipalveluiden käyttö helpottaa ryhmätyötä, sillä pääset jakamaan tiedostoja helposti ryhmässä olevien kanssa ja kaikki pääsevät muokkaamaan tiedostoja samanaikaisesti.

What is cloudservice?

An online service where you can create, download and edit files as well as share them with other cloudservice users. The files save themselves in realtime to your own cloudservice, and there is no need to save them separately. You can access the files from all devices by signing in to the service. Cloudservices are useful in school work, since you can create files that you can use from all devices where ever you are simply by signing in. Use of cloudservices makes group work easier, because you can share files easily with others in your group, and everyone can edit the files simultaneously.