Google Drive

GENERAL GUIDE TO ”GOOGLE DRIVE”

Kirjaudu sisään Google Drive:n pilvipalveluun omalla sähköpostiosoitteellasi. Huomaa, että sinulla täytyy olla luotu Google tili sähköpostisi yhteydessä (saat maininnan jos sinulla ei ole sähköpostilla Google tiliä).

You can sign in to Google Drive cloud service with your own e-mail address. Please notice that you must have a Google account connected to your e-mail (you will get notified incase you do not have a Google account for your e-mail).

 

etusivu

 

 

 

 

Screenshot perusnäkymä Photoshopped“Uusi”-pudotusvalikosta pystyt lataamaan tiedoston omalta koneeltasi “Oma Drive”-kansioon, josta pääset tiedoston esikatseluun. Pystyt muokkaamaan tiedostoa avaamalla esi katseltavan tiedoston ja painamalla sen päälle ilmestyvästä “Avaa”-valikosta “Google Docs”-vaihtoehdon.

From the ”New” dropdown menu, you can download files from your own computer to your ”My Drive” folder, where you get to preview your files. You can edit your files by opening the preview and choosing ”Google Docs” from the ”Open” dropdown menu, appearing above the preview.

Screen Shot 2016-04-04 at 11.10.21_photoshopped-2“Uusi”-pudotusvalikosta pystyt myös luomaan uusia tiedostoja Driveen, kuten “Docs” tai “Sheets”.

From the ”New” dropdown menu you can create new files to Drive, such as ”Docs” or ”Sheets”.

“Kansio”-painikkeesta pääset luomaan uuden kansion, jonne voit lisätä valittuja tiedostoja. Pystyt jakamaan kansion painamalla yläpalkissa olevaa “Jaa”-painiketta.

”Folder” allows you to create a new folder, where you can add selected files. You can share your folder by choosing the ”Share” option from the tool bar.

 

 

Avatussa ja muokattavassa tiedostossa:

In an opened and editable file:

Screen Shot 2016-04-04 at 13.26.38_photoshopped

Pystyt jakamaan muokattavan tiedoston “Jaa”-painikkeesta yläpalkin oikealla puolella.

You can share an editable file from the ”Share” button on the right side of the tool bar. 

“Kommentit”-toiminto yläpalkin oikealla puolella mahdollistaa tiedostoon kommentoimisen valitun tekstin viereen. Kommentti näkyy tiedoston oikealla laidalla.

The ”Comments” option from the right side in the tool bar allows you to comment next to a chosen text in the file. The comment will appear on the right side of the file.

“Tähti”, yläpalkin vasemmassa kulmassa, siirtää tiedoston “Tähdellä merkitty”-kansioon, josta löydät tiedoston helposti.

”Star”, on the left side of the tool bar, will move the file into the ”Starred” folder, where you can find it easily.

Kansio kuvakkeesta, yläpalkin vasemmasta reunasta, pystyt siirtämään tiedoston valitsemaasi kansioon.

From the folder icon on the left side of the tool bar, you can transfer your file into a chosen folder.

 

 

Tiedosto on myös mahdollista jakaa linkkinä muille, painamalla “Hanki jaettava linkki” vaihtoehtoa, josta saat kopioitavan linkin jaettavaan tiedostoon.

You can also share a file to others by sending a link. By choosing ”Get shearable link”, you get a link, which you can share to others.

 

Sharing_link_photoshopped

 

 

Screen Shot 2016-04-04 at 13.26.58_photoshopped

Pystyt valitsemaan tiedostoon kohdistuvat oikeudet, kun jaat tiedoston. Voit valita, pystyvätkö henkilöt muokkaamaan, kommentoimaan tai pelkästään katselemaan tiedostoa.

You can choose the rights to the file you share by choosing either ”Can edit”, ”Can comment” or ”Can view”.